Met nieuwe moed

In 1913 laat Jan Wester op de werf van Vlam in Schoorldam een overdekt metalen motorscheepje van 21 ton bouwen voor het vervoer van land- en tuinbouwproducten. Het scheepje wordt veelzeggend 'Met nieuwe moed' genoemd. De hierna gekochte motorschepen worden 'Admiraal' genoemd, naar Jacob van Wassenaer Obdam, admiraal van Holland en West-Friesland in de 17e eeuw.

In een beschrijving op een bewijs van eigendom van de 'Met nieuwe moed' in het scheepskadaster wordt vermeld: 'tehuis behoorende in de Nederlanden' . Volgens het kadaster is het in 1913 nog niet gebrand en nog niet in de registers van scheepsbewijzen ingeboekt. In 1924 wordt dit schip verlengd tot 31 ton. Daarna, wanneer is onbekend, wordt het doorverkocht. Eerst aan Van Bergen in Wormerveer en daarna aan Peter Verburg in Noord-Scharwoude (de conservenfabrikant?). Latere benamingen zijn 'Emanuel' en 'Volharding II'.

vrachtboekje Admiraal 1 schipperij Wester Obdam
1922 - Los- en laadplaats van de L.T.B. aan het Oude-Niedorper Verlaat
De boot op de voorgrond is de m.s."Alie" van H. Kamp uit Broek op Langedijk. Daarachter met laadboom de m.s."Met nieuwe moed" van Jan Dirkszoon Wester uit Obdam. Op de achtergrond, meelmolen "De Hoop" van Oude-Niedorp.
Foto gemaakt ter ere van het in gebruik nemen van de eerste vrachtauto van de L.T.B.
Foto en bron: Cees Modder
Met nieuwe moed
Het schip met witte roef is de "Met nieuwe moed". 21 ton met 12 pk motor.
Nieuw gebouwd in 1913 i.o.v. de heer Wester te Obdam op de werf van Vlam te Schoorldam.
Het schip werd in 1924 verlengd tot 31 ton en gaat via Van Bergen in Wormerveer onder de naam "Emanuel" naar Verburg in Noord-Scharwoude en wordt dan "Volharding II".
Foto en tekst: Adieu Schipper, 1982