Brieven 1933 - 1935

Van 1933 tot 1935 zat Wim Wester (geb. 1919) op kostschool in het St. Bonifacius Missiehuis in Hoorn.
Via brieven werd hij op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen thuis.
De meeste brieven zijn geschreven door vader Jan Wester. In deze periode werd de familie Wester veel met ziektes geconfronteerd, dat is terug te lezen in de brieven. In de zomer van 1933 overleed Jaap (Jacob). De laatste brief is door vader geschreven vlak voor zijn overlijden in december 1934.

Brieven Missiehuis

Bekijk de brieven

Kaart Missiehuis 1933
1933, Missiehuis in Hoorn
Kaart Missiehuis achterzijde
Cor Wester p/a J. Wester Motorschipper Obdam, in 1933 was dat voldoende
Wim Wester 13 jaar
Wim Wester ongeveer 13 jaar oud